Προγεννητικός Έλεγχος

H μαιευτική φροντίδα που πρέπει να προσφέρεται σε κάθε μελλοντική μητέρα περιλαμβάνει εξειδικευμένο προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου.

Με τον προγεννητικό έλεγχο εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών ή γενετικών ανωμαλιών αλλά και ιάσιμων καταστάσεων που επιδέχονται θεραπεία είτε ενδομητρίως, είτε μετά τη γέννηση. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος της κύησης και αναγνωρίζονται παράγοντες κίνδυνου, οι οποίοι θα μπορούσαν, δυνητικά, να επηρεάσουν την φυσιολογική της πορεία.

Ο προγεννητικός έλεγχος συνιστά μια σημαντική και εξαιρετικά δύσκολη εξέταση που απαιτεί απόλυτη ακρίβεια σε κάθε στάδιο. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και ασχολείται αποκλειστικά με αυτήν τη δραστηριότητα. Ο επιτυχής σχεδιασμός του προγεννητικού ελέγχου πραγματοποιείται με τη προγεννητική συμβουλευτική, η oποία καθορίζει την επικινδυνότητα κάθε κύησης. Εν συνεχεία, προγραμματίζονται υπερηχογραφικές και επεμβατικές εξετάσεις οι οποίες θα ελέγξουν την πορεία της κύησης και την αρτιότητα του εμβρύου.

Το Κέντρο Προγεννητικής Διάγνωσης δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή όλων των σύγχρονων υπηρεσιών στο χώρο της εμβρυομητρικής ιατρικής και του προγεννητικού έλεγχου. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο φέρει πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς του εξωτερικού και είναι εφοδιασμένο με τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό σε μηχανήματα και λογισμικό.

Η εμπιστοσύνη χιλιάδων μητέρων, αλλά και οι συνεχείς επιτυχίες, έχουν κατατάξει το Κέντρο Προγεννητικής Διάγνωσης σε ένα από τα καλυτέρα του είδους του.