Υπολογιστής Υπερηχογραφημάτων

LMP EDD

Με τον υπολογιστή υπερηχογραφημάτων μπορείτε να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Δώστε την τελευταία έμμηνο ρύση (ΤΕΡ) εφόσον έχετε σταθερό κατά μηναίο κύκλο και η  υπερηχογραφική ηλικία του εμβρύου συμβαδίζει με την ηλικία του βάση της τελευταίας περιόδου, διαφορετικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ) που σας έχει δώσει ο ιατρός σας.

Συμπληρώστε μία από τις ημερομηνίες που γνωρίζετε:

Τελευταία Έμμηνος Ρύση: 12/02/2013
Πιθανή Σύλληψη:
Από 12/02/2013 Έως 12/02/2013

Όλες οι ημερομηνίες υπολογίστηκαν βάση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού σας που σας έδωσε ο θεράπων ιατρός σας.

Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού: 12/02/2013

Ηλικία Κύησης: 5 Εβδομάδες 4 Ημέρες

Ολοκλήρωση Κύησης: 33 %

Είστε στο πρώτο τρίμηνο της κύησης Είστε στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης Είστε στο τρίτο τρίμηνο της κύησης

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΠΡΩΙΜΗ ΚΥΗΣΗ
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NIPT)
ΑΥΧ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ/ΣΤΗΣ
ΠΡ. Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - DOPPLER
Πρώιμο Κύησης
14/02/2013 - 30/03/2013 Επιτρέπει την επιβεβαίωση της ενδομήτριας κύησης με την επικύρωση της παρουσίας ενδομήτριου σάκου και την αναγνώριση μονήρους ή πολλαπλής κύησης. Δείτε επιπλέον…
Μη Επεμβατικός Προγεν Έλεγχος NIPT
14/02/2013 - 30/03/2013Αποτελεί μια νέα μέθοδο όπου με απλή αιμοληψία μητρικού αίματος, ανιχνεύονται οι συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο έμβρυο. Δείτε επιπλέον…
Αυχενική Διαφάνεια PAPP-A
30/03/2013 - 18/04/2013 Αποτελεί το πιο σύγχρονο προγεννητικό τεστ πληθυσμιακής διαλογής για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down. Δείτε Επιπλέον...
Λήψη Τροφοβλάστης
18/04/2013 - 22/08/2013 Διαγνωστική μέθοδος πρώτου τριμήνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και νοσήματα όπως Μεσογειακή αναιμία, Ινολυτική νόσος, κα. Δείτε Επιπλέον...
Πρώιμο β-επιπέδου
18/04/2013 - 30/05/2013 Αποτελεί ένα 'μίνι' υπερηχογράφημα β-επιπέδου με το οποίο γίνεται πρώιμα μια πρώτη εκτίμηση της ανατομίας του εμβρύου. Δείτε Επιπλέον...
Μέτρηση Τράχηλου
27/06/2013 - 05/09/2013 Αποτελεί υπερηχογράφημα έλεγχου του μήκους του τράχηλου για την πρόσληψη πρόωρου τοκετού. Δείτε Επιπλέον...
Αμνιοπαρακέντηση
18/04/2013 - 03/10/2013 Διαγνωστική μέθοδος δευτερου τριμήνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και νοσήματα όπως Μεσογειακή αναιμία, Ινολυτική νόσος, κα. Δείτε Επιπλέον...
Υπερηχογράφημα β-επιπέδου
31/05/2013 - 27/06/2013 Αποτελεί το σημαντικότερο υπερηχογράφημα της κύησης, διότι επιτρέπει ένα πλήρη έλεγχο της ανάπτυξης και της ανατομίας του εμβρύου. Δείτε Επιπλέον...
Ανάπτυξης – Doppler
31/05/2013 - 03/10/2013 Διαπιστώνεται η φυσιολογική ανάπτυξη και το βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου όπως και ελέγχεται η εμβρυο-πλακουντιακή κυκλοφορία. Δείτε Επιπλέον...