Κύηση ανά Εβδομάδα

Επιλέξτε εβδομάδα κύησης:

Pages

1η Εβδομάδα

Για τον ορθό υπολογισμό της ηλικίας κύησης μιας εγκυμοσύνης, θεωρούμε ότι ξεκινά την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου, παρόλο που δεν είστε ακόμα έγκυος!

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η κύηση διαρκεί 280 ημέρες (40 εβδομάδες) από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου, εφόσον η μέλλουσα μητέρα έχει έναν σταθερό κύκλο 28 ημερών. Οι γιατροί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία της εγκυμοσύνης. Μέχρι να γίνει η ωοθηλακιορηξία σας, η όποια συμβαίνει συνήθως την 14η ημέρα του κύκλου, δεν είναι δυνατή η σύλληψη του εμβρύου.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία σύλληψης, έχει καθιερωθεί ότι η πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου είναι και η πρώτη της εγκυμοσύνης.